ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນເປັນເງິນໂດລາ
ອັດຕາການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ອັດຕາເພີ່ມGDP ລາຄາຄົງທີ່
ໂຄງປະກອບ GDP ເປີເຊັນ
previous arrow
next arrow