ການສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມອະນາໄມປັດກວາດ

ການສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມອະນາໄມປັດກວາດ ເພື່ອຕ້ອນຮັບຂະບວນແຮ່ ຂອງພະທາດລໍ່ຂອງເຈົ້າໄຊເສດຖາທິລາດ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – ອັດຕະປື ໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2020

Read more

ກອງປະຊຸມກຳມະບານ

 ພິທີ ສະຫຼູບຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າປະຈຳປີ 2019 ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ  

Read more