ກອງປະຊຸມກຳມະບານ

 ພິທີ ສະຫຼູບຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າປະຈຳປີ 2019 ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *