ການລົງເຄື່ອນໄຫວ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັກເທື່ອ ທີ່ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ເນື້້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອ ທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ່ 8.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *