ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຮອບດ້ານ 5 ຕົວເມືອງ 28/10-1/11/2019

ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຄຳໃບ ໄຊຍະແສງ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໄດ້ກ່າວ ຈຸດປະສົງໃນການລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ້ານດັ່ງນີ້:

  1. ການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເປັນແນວໃດ?
  2. ການເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ເປັນແນວໃດ?
  3. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ການແບ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນໄລຍະຜ່ານມາເປັນແນວໃດ?
  4. ສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມໃນ ການສ້າງເວບໄຊ ໃຫ້ສູນສະຖິຕິປະຈຳ 5 ເມືອງ
  5. ອຸປະກອນການຮັບໃຊ້ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ ທີ່ທາງສູນກາງໄດ້ຮອບໃຫ້ ທາງສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີບັນຫາແນວໃດ?

ຜ່ານການລົງຊຸກຍຸ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ້ານຂອງ ສູນສະຖິຕິປະຈຳ 5 ເມືອງ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າໄດ້ດີພໍສົມຄວນ, ຍ້ອນການຊີ້ນຳນຳພາຈາກຂັ້ນເທິງ, ຈາກສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ.

ນອກຈາກນີ້ ສູນສະຖິຕິປຈຳເມືອງ ຍັງມີຄວາມສົນໃນເປັນພິເສດ ໃນການສ້າງເວບໄຊ ເພາະເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ໃກນານເຜີຍແຜ່ ບັນດາຂໍ້ມູນສະຖິຕິເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ພົນລະເມືອງ, ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສູນສະຖິຕິ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ນອກຈາກນີ້ ທາງສູນສະຖິຕິປະຈຳ 5 ເມືອງມີຂໍ້ສະເໜີ, ຖອດຖອນ ບົດຮຽນດັ່ງນີ້:

  1. ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ
  2. ການຝຶກອົບຮົບວຽກງານ ບໍລິຫານການເງິນ
  3. ຂໍໂຄຕາລັດຖະກອນໃນການບັນຈຸເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ
  4. ງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານພາກສະໜາມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *