ການສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມອະນາໄມປັດກວາດ

ການສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມອະນາໄມປັດກວາດ ເພື່ອຕ້ອນຮັບຂະບວນແຮ່ ຂອງພະທາດລໍ່ຂອງເຈົ້າໄຊເສດຖາທິລາດ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – ອັດຕະປື ໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *