ກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກວດກາຂັ້ນສູນກາງ ສຳລັບການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ວັນທີ 5-16 ຕຸລາ 2020 ທີ່ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ

ກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກວດກາຂັ້ນສູນກາງ ສຳລັບການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ວັນທີ 5-16 ຕຸລາ 2020 ທີ່ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ພອນສະຫຼິ ສຸກສະຫວັດ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ມີບັນດາຄະນະການນຳຈາກສູນ ຄູເຝີກຂັ້ນສູນກາງ ນັກກວດກາຂັ້ນແຂວງມາຈາກສູນສະຖິຕິທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ

ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະກິກຳໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍທີ່ສຳຄັນໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານກະສິກຳໃນຮອບໄລຍະ 10 ປີ ເຊີ່ງເປັນບ່ອນອີງທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນສະພາບການຜະລິດກະສິກຳໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ການສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້ແມ່ນເກັບຂໍ້ມູນຈາກຄົວເຮືອນກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກຳຄື: ການປູກຝັງ ລ້ຽງສັດ ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ການນຳໃຊ້ທີ່ດີນ ການນຳໃຊ້ແຮງງານ ການເຂົ້າເຖີງຊົນລະປະທານ ຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ນໆ ເຊີ່ງເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານຊ່ວຍໃຫ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເຖີງສະພາບການຜະລິດກະສິກຳໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນປີຖານໃນການສຳຫຼວດຕົວແທນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າລົງເລີກໃນຕໍ່ໜ້າ.

ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ໄດ້ດຳເນີນເຖິງໄລຍະສຳຄັນຄື: ໄລຍະການດຳເນີນພາກສະໜາມ ເຊີ່ງເປັນໄລຍະຕັດສິນຊີ້ຂາດ ຂອງການສຳຫຼວດ ໂດຍອີງຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ການສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ນຳໃຊ້ ແທັບເລັດ ຕາມຄູ່ມືແນະນຳຂອງການສຳຫຼວດກະສິກຳຫ້ອງການສຳຫຼວດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພື່ອໃຫ້ນັກກວດກາ ແລະ ນັກເດີນສຳຫຼວດໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບດັງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *