ແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ 5 ປີ

ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ສະ​ຖິ​ຕິ ຂອງ​ແຂວງ​ອັດຕະປື​ແມ່ນ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ບົດ​ຈິດ​ໃຈ ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ 5 ປີ 2016-2020 ເຊິ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ພາ​ວະ​ວິ​ໄສ ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ທາງ​ດ້ານ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ໃຫ້​ເປັນ​ລະ​ບົບ, ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ມີ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ແກ່​ການຜະ​ລິດ, ການ​​ສະ​ໜອງ, ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ, ເໝາະ​ສົມ ແລະ ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ກັນ​ໃນ​ທົ່ວ​ແຂວງ.

​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ສະ​ຖິ​ຕິ 5 ປີ​ຄັ້ງ​ທີ I ຂອງ​ແຂວງອັດຕະປື​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຄືນ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ພ້ອມນີ້​ໄດ້​ມີ​ການ​ກຳ​ນົດ ວິ​ໄສ​ທັດ, ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ ແລະ ຄາດ​ໝາຍ​ສູ້​ຊົນ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ສະ​ຖິ​ຕິ; ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ອ່ອນ​ຂໍ້​ຄົງ​ຄ້າງ​ທີ່​ເປັນ​ສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລະ​ບົບ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຂອງ​ແຂວງ​ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ດີ​ຂຶ້ນ ແລະ ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ 2010-2020 ແລະ ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສະ​ຖິ​ຕິ.